Filter ExpandIT Service

Denne besked vedrører kun brugere i serviceklienten.

Vi har lagt et filter i serviceklienten så der skelnes mellem, hvad der kan registreres internt, og hvad der kan faktureres til kunden.
Formålet er at minimere fejlregistreringer, som eksempelvis; ferie der er registreret på en sag som faktureres til en kunde.
Det er en manuel opsætning, så der kan opstå fejl. Hvis du mangler den en art til registrering, så kontakt administrationen.