Køleanlæg

Uggerly Installation udfører køleanlæg i forbindelse med større bygingskomplekser som f.eks. kontorer og industri-ejendomme samt mindre byggerier som parcelhuse.

Processen er typisk således, at Uggerly Installation indkøber kølemaskiner hos autoriseret kølefirma, således De leverer maskine og opstart af anlægget. Efterfølgende udfører Uggerly Installation A/S alle nødvendige installationer, såvel indenfor El- og VVS området.

I mange tilfælde er anlæggene sammenkoblede med ventilationssystemer og/eller intelligent bygningsautomatik (IBI og/eller CTS).

Uggerly Installation leverer også køleanlæg, der bruger den omlæggende undergrund som kølekilde, disse anlæg kan i visse tilfælde sammenkobles med et jordvarmeanlæg.