Jordvarmeanlæg

Uggerly Installation arbejder meget med alternative energikilder og har efterhånden stor ekspertise indenfor jordvarme-anlæg.

Uggerly Installation har samarbejde med de førende producenter af jordvarmeløsninger omkring løsningsforslag til de enkelte projekter og har igennem de sidste 7 år udført i gennemsnit 75 anlæg om året og efterspørgslen er markant stigende.

Efter alle prognoser omkring fremtidens energipriser, er jordvarme klart et seriøst alternativ til “normale” opvarmnings-former og der er en fornuftig tilbagebetalingstid på investeringen.

Til et normalt parcelhus på 150 m2, skal der afhængig af jordbundsforholdene være mulighed for nedgravning af 400 meter jordvarmeslange.

På de nyeste anlæg kan der laves sammenkobling mellem jordvarmeanlægget, komfortventilation og køling, dog sidst nævnte med visse begrænsninger i kølekapaciteten, hvis der skal være rentabilitet i investeringen.