Gaskedler

Uggerly Installation har gennem årene opnået en bred erfaring med levering af gaskedler og har et samarbejde med en række af de førende producenter.

Uggerly Installation har gennem de sidste 7 år i gennemsnit leveret 100 gaskedelløsninger om året og har derved oparbejdet et erfaringsgrundlag, der gør det muligt at rådgive kunden til at finde den optimale løsning til byggeriet både ved nybygning og renovering.

Gaskedelløsninger kan eventuelt kombineres med alternative energiløsninger og derved både blive mere driftsøkonomiske og samtidige kunne leve op til fremtidens energikrav.