ABA i København, Aalborg og Ringsted (Landsdækkende)

ABA anlæg har til formål at “opdage” en brand, før den udvikler sig og at alarmere brandvæsenet.
Et ABA-anlæg er baseret på intelligente røg- og termodetektorer, som løbende analyserer data og kan der ud fra detektere tegn på brand, på et meget tidligt tidspunkt. Anlæggene er i dag så præcise, at “går der en alarm”, så er der unormal varme- eller røgudvikling og en brand startet. Ved alarm går der, via sikrede telefonlinjer, automatisk en brandalarmoverførsel til Beredskabscentrene. De alarmerer nærmeste brandvæsen, som så rykker ud. Fra ABA anlægs display og bygningens oversigtsplaner, kan de hurtigt lokalisere branden og effektivt slukke den.

Anlægget kan være opført grundet et myndighedskrav, ved nyopførelser eller renoveringer af bygninger.
Eller som et “frivilligt” anlæg, der skal sikre personer, værdier, bygninger eventuelt i form af et forsikring anliggende. Her er der ikke krav om, at anlægget skal alarmere brandvæsenet, men kan for eksempel alarmere i form af SMS besked.

Mange års erfaring med ABA Anlæg

Uggerly Installation har mange års erfaring med automatiske brandalarmeringsanlæg og arbejder i tæt samarbejde med Beredskabscentrene i Danmark. Vi opsætter ABA Anlæg i hele Danmark og fra vores tre stationer i København, Aalborg og Ringsted, har vi et godt udgangspunkt for at rykke ud til alle kunder.
Vi er certificeret til at opføre og servicere disse anlæg, samt de tilhørende systemer, et ABA anlæg kan styre, så som:

  • Automatiske brandventilation ABV
  • Automatiske branddørlukning ABDL
  • Tone- og talevarsling AVA
  • Nød- og panikbelysning N&P

Vi er certificerede/godkendte ABA partnere for:

  • Schneider FX og ESA
  • Kidde (Autronica/UTC) Autroprime og Autrosafe
  • Siemens Sinteso FC 20
  • UTC Fire & Security

FX ABA central