Renseanlæg Øst

 Uggerly Installation udfører installationer på nyt rådnetank- og slambehandlingsanlæg på renseanlæg Øst, beliggende øst for Aalborg. Installationerne indebærer udskiftning af el-tavler, nye maskininstallationer, bygningsinstallationer samt AGA-anlæg.