BIOTEK – Fleksibilitet gennem modulopbygning

Uggerly Installation leverer de tekniske installationer til projekt “BIOTEK”. Bygningsstyrelsen opfører for Aalborg Universitet et nyt byggeri til institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi.

Visionen har været at skabe rum for udveksling af ideer, erfaringer og resultater, hvilket understøttes i bygningens struktur. Bygningens åbenhed og transparens nedbryder overgange mellem ude og inde. Der er skabt visuel kontakt mellem de uformelle rum og mellem etagerne, hvilket bevirker, at der bliver skabt en åben bygning/stuktur, som giver mulighed for udveksling af ideer mellem de forskellige afdelinger.

Bygningen opføres som et modulært byggeri og der tilstræbes størst mulig fleksibilitet i bygningsstrukturen, således at det er muligt at gennemføre bygningsændringer uden gennemgribende konstruktive og tekniske ændringer.