Pharma Science Center

Uggerly Installation starter nyt projekt i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet.

Pharma Science Building bliver en del af Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus og skal være samlingspunktet for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Både fysisk mellem den nye og de eksisterende bygninger via et atrium og en indendørs gangbro, men også forskningsmæssigt ved at inspirere til og gøre tværgående forskningssamarbejder mulige.

Skulpturelt ydre

Fornemmelsen af bygningens relativt kompakte størrelse brydes ned ved udformningen af facaderne, så bygningen optræder som en samlet geometrisk form – kun afbrudt og gennemskåret i strategiske, gennemgående felter. Felterne er ’øjne’ mod omgivelserne, og de inviterer både til indkig og udsyn. Facadens mørke tombak vil spille op imod de eksisterende bygningers lyse facader.

Åben og lys

Et af de markante træk ved den indvendige udformning af Pharma Science Building er gennemskæringer gennem alle etagerne. Dette vil skabe overblik og fordre fællesskabet og indlærings- og udviklingsmiljøet. Der er også fokus på at få et maksimalt dagslysindtag og derfor placeres f.eks. toiletter centralt i bygningen for at de tætte vægge ikke reducerer mængden af dagslys.

Lavenergiklasse 2015

Den optimerede dagslysudnyttelse er et af midlerne til, at Pharma Science Building kan blive opført som lavenergiklasse 2015 med et samlet energibehov på max. 41 kWh/m2 per år. Størrelsen på bygningens vinduer og solceller er andre energioptimerende elementer, for at nævne nogle få.

Uggerly’s Rolle

Uggerly Installation udfører alle elinstallationerne på projektet, som blandt andet tæller EMC sikre installationer i forskningslaboratorier og IBI installation for intelligent styring af solgardiner, almen belysning og særbelysning med mulighed for at ændre døgnrytmen ved stressforsøg.