CTS Anlæg

CTS-anlæg – der automatisk kan styre klima- og temperaturforhold indendørs med henblik på en optimal udnyttelse af den energi, der er til rådighed – med både besparelser på energisiden samt højere komfort til følge.

Et CTS-anlæg kan også måle på CO2-inholdet i fx en sportshal og på den måde være med til at sikre, at der hele tiden er det rigtige og mest optimale iltindhold i hallen. CTS-anlægget gør sig også gældende i fx virksomheder eller på skoler, hvor der holdes weekend- og ferielukket. Her kan CTS-anlægget indstilles til automatisk at tilpasse lokalets temperatur og luftkvalitet, så indeklimaet er som ønsket på første dag efter ferien.

Ligeledes varetager Uggerly Installation opgaven at installere IBI (Intelligent Bygningsinstallation), der fx kan indstilles til at varetage lysslukning, når der ikke mere registreres bevægelse i et rum.

Kontakt os og hør mere om CTS anlæg. Vi har både afdelinger i Aalborg, Birkerød og Ringsted.